Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

jakoob
dom
to nie miejsce lecz stan
jestem bezdomna
— Hey
Reposted fromdygoty dygoty viachyba chyba
jakoob
2199 4143 500
Kapelanka, Kraków, Poland.
Reposted fromkrakowzawszespoko krakowzawszespoko viachyba chyba
jakoob
Reposted frombluuu bluuu viazdjeciahuja zdjeciahuja
jakoob
Przesuwaj swoje granice. Od tego są.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viavoine voine
jakoob
Nie będziesz wyższy dzięki temu, że zetniesz komuś głowę.
— Grzesiak
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viavoine voine
jakoob
7604 0ac8
Reposted fromlittlefool littlefool viavoine voine
jakoob
1225 e657
Reposted fromavooid avooid viajustaperson justaperson
8091 c687 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viacytaty cytaty
jakoob
5472 17e7 500
Reposted bykolektywnekharaamelinowalittledarlingfenoloftaleinaUncommonsmutnazupaletshavesexjustapersonPrzygnebionazdjeciahujavoinesmiley97Martwa13Martwa13zakurzonateczkatapmytoescallitwhatyouwantBlackxKingAliceInKillingLandLaCamisaNegrapamieciodleglewasnaelaparisiennemarcinmarcinall-about-katezapachsianawikssevekwruchujednostajniepopierdolonymordinaryloveovermindeverzuzajearbuzaniiksmakemewannadieajriOnly2youindisputabelorientalnazupaforeverremembermeSsomethingniikslittlefoolMartwa13magchuckchavelehdotknij

May 14 2015

jakoob
jakoob
4175 d937 500
poświatowska
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamoc-arrr-na moc-arrr-na
7935 4cb6
Reposted fromLittleJack LittleJack viamoc-arrr-na moc-arrr-na

February 10 2015

jakoob
Mój bunt polega na tym, że czytam książki zamiast się uczyć.
Reposted byminimalizmuczuckamykowatametkaBloodEvesmutnazupapozakontrolaimpressionanteiamlosingmyselfffviszysbrielledancingwithaghostboli

January 09 2015

jakoob
9334 17ea 500
Reposted frombooze booze viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
jakoob
Nie wiem, czy to tylko złudzenie. Nie wiem, czy to efekt mojej wyobraźni. Nie wiem, kim dla siebie jesteśmy. Nie wiem, czy Ty o tym wiesz. Ale wiem, że to nie przeminie. To uczucie i wiersz.
— Wolańczyk Paulina
Reposted frombonitas bonitas viacytaty cytaty
jakoob
Co myśmy sobie nawzajem zrobili?
— Gone girl
jakoob
4938 4232 500
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaMySoupx3 MySoupx3
jakoob
Potrzebuję usłyszeć, że chcesz mnie, że wierzysz we mnie tak ślepo.
— Miuosh "Bon Jovi"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viacytaty cytaty
jakoob
4578 77f2
Reposted fromcalifornia-love california-love viaMySoupx3 MySoupx3
jakoob
[...] bałem się pogryzienia przez chorą na wściekliznę rzeczywistość, strzaskania iluzji, romantyzmu utopionego w ostatnich złotówkach, dylematach - cola czy chleb.
— Jakub Żulczyk – Zrób mi jakąś krzywdę... czyli Wszystkie gry video są o miłości
Reposted fromMySoupx3 MySoupx3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl