Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2014

jakoob
Dobrze, że krwawiące ludzkie serce to tylko metafora, bo inaczej nasza planeta ociekałaby czerwienią.
— 'Zapytaj Alice'
Reposted bykolektyw kolektyw

October 08 2014

jakoob
8269 e0ce
2820 88b3
Reposted fromnosmile nosmile viacloseyoureyes closeyoureyes
jakoob
8458 21d6
jakoob
2531 ce7f
Reposted fromiamLOLA iamLOLA viacloseyoureyes closeyoureyes
3222 13f4 500
jakoob
Trwaj w teraźniejszości. Nie zamęczaj się przeszłością i nie zadawaj pytań, na które i tak poznasz odpowiedź w odpowiednim czasie.
— Moje :)
Reposted bysmutnazupalifeistragicredumbrellalaterskotzmarsatrueloveortruepainksiegowiimarynarzepaasiakMySoupx3yoursweetlipsbaby

September 01 2014

jakoobKiedyś wszystko będzie dobrze.

Będziesz spała wtulona we mnie.

Będzie nam ciepło i bezpiecznie.

Tylko raz na jakiś czas

wymknę się z łóżka w środku nocy.

Zapalę papierosa stojąc na balkonie

i zapłaczę.

Deszcz zapłacze razem ze mną

próbując zasłonić

moją smutną twarz

Niebo zagrzmi

próbując zagłuszyć

moje łzy.

Moje setne

ciche

samobójstwo.

— LittleJack.soup.io
jakoob
6317 0903
Reposted fromliczbapi liczbapi viasmutnazupa smutnazupa
jakoob
6321 f886
Reposted fromliczbapi liczbapi viasmutnazupa smutnazupa
jakoob
Mam ci tak wiele do milczenia.
— Rafał Puttkammer "Nasze życie jest o traceniu"
Reposted fromborn2die born2die viasmutnazupa smutnazupa
jakoob
6374 7214 500
Stephen King "Ciało"
Reposted fromborn2die born2die viasmutnazupa smutnazupa
jakoob
"Przestaliśmy szukać potworów pod naszymi łóżkami, gdy zrozumieliśmy że one są w nas."
Reposted fromfindmyway findmyway viacytaty cytaty

August 30 2014

jakoob
3554 035f
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viapesymista pesymista

August 20 2014

jakoob
Byłem przygotowany, ale boli nadal.
— Hiro Fujiwara
jakoob
Nie wstydź się tego, że cię kocham. O nic cię nie proszę, jedynie o to, byś pozwolił siebie kochać...
— Paulo Coelho – Weronika postanawia umrzeć
Reposted frompieprzycto pieprzycto viacloseyoureyes closeyoureyes
jakoob
jakoob
Człowiek jest tylko raz młody. Później musi już szukać sobie innej wymówki.
— Ernest Hemingway
1597 afae 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl